Pronájem vil na ostrově Lesbos

Lesbos je ostrovem velmi tradičním a cestovní ruch je zde soustředěn pouze do 3 míst. Vy však můžete poznat skutečný Lesbos s jeho zvláštní směsicí kultur (řecké, turecké a benátské). Lesbos byl domovem antické básnířky Sapfó, která zde měla svoji školu a učila dívky hudbě, tanci a filozofii. Na ostrově Lesbos je místo, které Vás nenechá chladným. Je to Molivos (Mithimna), přístavní městečko, které je postaveno ve svahu nad mořem a dominuje mu hrad Gattelusů (Janovan, který dostal Lesbos jako věno od byzantského císaře v roce 1355). Z hradu dohlédnete až do Malé Asie. Celé město je chráněno organizací UNESCO, není divu, je zde zachována i tradiční architektura patricijských tureckých domů a turistický ruch zasahuje do výstavby jen minimálně. Další významnou raritou je Zkamenělý les, který je největší zkamenělý les v Evropě. Oblast je rozsáhlá a postupně se odkrývá. V nedalekém Sigri je pak muzeum, které je věnováno tomuto unikátu. Doporučujeme vydat se do vnitrozemí a vyhledat výjimečnou přírodní sílu ostrova. Cílů na procházky je zde opravdu mnoho.